Våra Böcker

Genom vårt bokförlag Aerialphoto har vi utgivit:

Grums kommun från ovan

grums-fran-ovanInbunden
ISBN: 9789163378850
Producerad av: Aerialphoto

Pris: 1 950:-

Grums kommun från ovan är ett dokument från tiden omkring 2010. Boken ger en  bild av bygden med hjälp av flygbilder och information som samlats in genom hembesök. Boken är ett värdefullt bidrag till övriga nutidsskildringar och kommer att ha stor betydelse i framtiden när det gäller att belysa Grums i ett historiskt perspektiv. Som familjeklenod blir den oskattbar för framtida generationer. Boken är uppbyggd av enbart fyrfärgsflygbilder, varav många av bilderna är vackra panoramabilder över olika delar av Grums.

Alla bilder har tagits av Olle Palm, och Gunnar Lundkvist svarar för alla illustrationer. Både Olle och Gunnar är gamla grumsbor.

Kils kommun från ovan

kils_bokomslagInbunden
ISBN: 9789163378867
Producerad av: Aerialphoto

Kils kommun från ovan är ett praktverk med enbart flygbilder i fyrfärgstryck på gårdar, industribyggnader och hus i Kils kommun. Med hjälp av flygbilder och information som samlats in genom hembesök ges en intressant bild av bygden. Boken är nu färdig och levererad till de som har beställt. Arbetet har rönt mycket stort intresse från de som hittills fått medverka med berättelser om gårdarnas och husens historia, ett intresse som gjort att arbetet med boken blivit mer omfattande än vad som antogs vid starten.

Vi tackar så mycket för allt beröm vi fått från Kilsborna.

Många av bilderna är vackra panoramabilder över olika delar av Kils kommun.

Alla bilder har tagits av Olle Palm.

Carlstad i eld och lågor

carlstad-i-eld-lagorInbunden
ISBN: 9789198069402
Författare: Gunnar Lundkvist

Pris: 241:-

Karlstad har under århundraden drabbats av ett stort antal bränder. Flera förstörde bebyggelsen totalt men karlstadsborna byggde för var gång upp staden igen. Boken Carlstad i eld och lågor handlar om bränderna som förändrade stadsbilden under många århundraden. Innehållet består av bilder skapade för att åskådliggöra händelser och miljöer. Bilderna är åtföljda av berättande texter.Eftersom inte fotokonsten fanns med från början har Gunnar Lundkvist fått skapa bilder med hjälp av samtida illustrationer ur historiska skildringar. Sedan möjligheten att ta kamerabilder uppstod har hans bilder kunnat göras med större trovärdighet.