Brandflyg

DSC_5356

Aeronom har fått i uppdrag av Länsstyrelserna och MSB att ta hand om skogsbrandsbevakning i Värmland, Dalarna och Västerbotten år 2020.

Det är vår uppgift att övervaka större områden med hjälp av flyg via speciellt utformade flygslingor när det är hög brandrisk. Besättningen består av en pilot och en spanare. Spanarens uppgifter förutom att spana efter bränder är bland annat att läsa kartor och positionsbestämma bränderna för att sedan kunna ge denna information till räddningstjänsten via radio. Piloten hjälper spanaren och sköter flygandet.

Vill du hjälpa till? Vi söker just nu både piloter och spanare till brandflyget. Som spanare finns det inget krav, men piloter måste ha CPL-certifikat. Kontakta oss på mail eller på telefon 070-954 03 28 om du är intresserad. Vi tillhandahåller brandflygsutbildning.

Flygningar sker varje dag när det finns risk för brand, en till tre gånger per dag beroende på brandrisk.

Observera att vi även söker CPL-piloter för vår övriga flygverksamhet. Du som CPL-pilot kommer att få många flygtimmar hos oss i olika uppdrag som flygreklam, brandflyg, flygfoto och ferryflygningar.